ต่อหน้า
3 รายการ

ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN BEAM70

Sku: TTB-70X
W 150 x D 60 x H 220 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 500 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้า
ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN BEAM70
Quick View

ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN BEAM70

Sku: TTB-70X
W 150 x D 60 x H 220 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 500 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง (Medium Rack)

Sku: MR-XXXX24X
มี 3 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(190/240)x(95/120)x(240)ซม.
รับน้ำหนักได้ 500 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง (Medium Rack)
Quick View

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง (Medium Rack)

Sku: MR-XXXX24X
มี 3 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(190/240)x(95/120)x(240)ซม.
รับน้ำหนักได้ 500 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN BEAM50

Sku: TTB-50X
W 150 x D 50 x H 220 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 300 ก.ก. / ชั้น

  

ชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็ก
ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN BEAM50
Quick View

ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN BEAM50

Sku: TTB-50X
W 150 x D 50 x H 220 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 300 ก.ก. / ชั้น

  

ต่อหน้า
3 รายการ
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.