Selective Rack ชั้นจัดเก็บสินค้า แบบเลือกพาเลทได้ Selective Rack | Palet Rack

รหัสสินค้า: Selective Rack

Availability: ในคลังสินค้า

ออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนักได้ 300 - 1,500 กก./พาเลท โครงสร้างมีความแข็งแรง คงทน สะดวกในการใช้งาน โดยสินค้าที่วางบนพาเลท สามารถเลือกตักพาเลทใดก้ได้ตามความต้องการใช้งาน ใช้ได้กับรถยกทุกประเภท เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, ฯลฯ เพื่อเก็บสินค้า เพื่อรอการขนย้าย หรือวัตถุดิบเพื่อรอการผลิต

dimension

ออกแบบสำหรับพาเลทขนาดต่างๆ
รับน้ำหนักได้ 1 - 5 ตัน/ชั้น
฿0.00