Long Span Rack ชั้นจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า: Long Span Rack

Availability: ในคลังสินค้า

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่มากด้วยประโยชน์ใช้สอย โครงสร้างมีความแข็งแรง คงทน สะดวกในการใช้งาน สำหรับสินค้าที่วางบนแผ่นชั้น เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, ฯลฯ เพื่อเก้บสินค้า เพื่อรอการขนย้าย หรือวัตถุดิบเพื่อรอการผลิต

dimension

ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 500-3,000 ก.ก. / ชั้น
฿0.00