Drive In rack ชั้นจัดเก็บสินค้าแบบ FIFO | Drive In | Drive Through

รหัสสินค้า: Drive In Rack

Availability: ในคลังสินค้า

เป็นชั้นวางที่ออกแบบให้วางสินค้าตามแนวลึก ประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 50-80% เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกันในแต่ละช่อง ระบบชั้นวางแบบ Drive-In ยังสามารถจัดเก็บในรูปแบบเข้าด้านหน้าและออกด้านหลังได้ โดยเว้นช่องทางเดินด้านหลังสำหรับรถยกเวลาเบิกจ่าย ทำให้สินค้าหมุนเวียนได้แบบ FIFO

dimension

ออกแบบสำหรับพาเลทขนาดต่างๆ
รับน้ำหนักได้ 1 - 5 ตัน/ชั้น
฿0.00