Long Profile Rack ชั้นจัดเก็บสินค้าแบบ Front Load

รหัสสินค้า: Long Profile Rack

Availability: ในคลังสินค้า

เป็นชั้นวางสินค้าที่ออกแบบเฉพาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีความยาวมากหรือมีลักษณะวงแหวน เช่น เหล็กกล่อง ท่อ แผ่นไม้ แกนเพลา ฯลฯ ช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า และช่วยให้ค้นหาสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น

dimension

ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 1-5 ตัน/ชั้น
฿0.00