line@ask
tel@
share
บริษัท แคนนอน บอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ที่อยู่ : อาคารเลขที่ 90/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-645-2841 อัตโนมัติ 20 คู่สาย
มือถือ : 084-534-5714 , 082-599-5701
โทรสาร : 02-248-3372
อีเมล์ : okretails@hotmail.com>>คลิก ดูแผนที่<<