line@ask
tel@
share
Micro Rack, Medium Rack, Selective Rack, Pallet Rack, mezzanine floor, Long Profile Rack, Cantilever rack, Pipe rack, ชั้นแร็ค, ชั้นสต็อก, ชั้นจัดเก็บสินค้า, แร็ควางท่อ พาเลทแร็ค
ต่อหน้า
10 รายการ

Micro Rack ชั้นสต๊อก รุ่น EAGLE Stock

รหัสสินค้า: EAGLE Stock
ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
W 100cm | 120cm
D 40cm | 50cm | 60cm
H 148.5cm | 175.5cm | 216cm
รับน้ำหนัดได้ 200 กก./ชั้น

  

Micro RackMicro RackMicro RackMicro RackMicro RackMicro Rack
Micro Rack ชั้นสต๊อก  รุ่น EAGLE Stock
Quick View

Micro Rack ชั้นสต๊อก รุ่น EAGLE Stock

รหัสสินค้า: EAGLE Stock
ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
W 100cm | 120cm
D 40cm | 50cm | 60cm
H 148.5cm | 175.5cm | 216cm
รับน้ำหนัดได้ 200 กก./ชั้น

  

Micro Rack ชั้นสต๊อก รุ่น EAGLE L23

รหัสสินค้า: EAGLE-L23
ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
W 100cm | 120cm
D 50cm
H 216cm
รับน้ำหนัดได้ 200 กก./ชั้น

  

micro rackmicro rackmicro rackmicro rackmicro rackmicro rack
Micro Rack ชั้นสต๊อก  รุ่น EAGLE L23
Quick View

Micro Rack ชั้นสต๊อก รุ่น EAGLE L23

รหัสสินค้า: EAGLE-L23
ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
W 100cm | 120cm
D 50cm
H 216cm
รับน้ำหนัดได้ 200 กก./ชั้น

  

Micro Rack ชั้นสต๊อก รุ่น EAGLE Extra

รหัสสินค้า: EAGLE Extra
ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
W 100cm | 120cm
D 50cm
H 216cm
รับน้ำหนัดได้ 200 กก./ชั้น

  

ชั้นสต็อกชั้นสต็อกชั้นสต็อกชั้นสต็อกชั้นสต็อกชั้นสต็อก
Micro Rack ชั้นสต๊อก  รุ่น EAGLE Extra
Quick View

Micro Rack ชั้นสต๊อก รุ่น EAGLE Extra

รหัสสินค้า: EAGLE Extra
ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
W 100cm | 120cm
D 50cm
H 216cm
รับน้ำหนัดได้ 200 กก./ชั้น

  

Micro Rack ชั้นสต๊อก รุ่น EAGLE Loft

รหัสสินค้า: EAGLE Loft
ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
W 100cm | 120cm
D 40cm | 50cm | 60cm
H 148.5cm | 175.5cm | 216cm
รับน้ำหนัดได้ 180 กก./ชั้น

  

micro rackmicro rackmicro rackmicro rackmicro rack
Micro Rack ชั้นสต๊อก รุ่น EAGLE Loft
Quick View

Micro Rack ชั้นสต๊อก รุ่น EAGLE Loft

รหัสสินค้า: EAGLE Loft
ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
W 100cm | 120cm
D 40cm | 50cm | 60cm
H 148.5cm | 175.5cm | 216cm
รับน้ำหนัดได้ 180 กก./ชั้น

  

Micro Rack ชั้นจัดเก็บสินค้า รุ่น Topper

รหัสสินค้า: HARVY RACK - TOPPER
W 200 x D 60 x H 200 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 300 กก. / ชั้น

  

ชั้นจัดเก็บสินค้าชั้นจัดเก็บสินค้าชั้นจัดเก็บสินค้าชั้นจัดเก็บสินค้าชั้นจัดเก็บสินค้าชั้นจัดเก็บสินค้า
Micro Rack ชั้นจัดเก็บสินค้า  รุ่น Topper
Quick View

Micro Rack ชั้นจัดเก็บสินค้า รุ่น Topper

รหัสสินค้า: HARVY RACK - TOPPER
W 200 x D 60 x H 200 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 300 กก. / ชั้น

  

Small Rack ชั้นจัดเก็บสินค้า รุ่น TITAN 60

รหัสสินค้า: Harvy Rack TITAN
W 150 x D 60 x H 220 cm.
รับน้ำหนักได้ 600 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้า
Small Rack  ชั้นจัดเก็บสินค้า รุ่น TITAN 60
Quick View

Small Rack ชั้นจัดเก็บสินค้า รุ่น TITAN 60

รหัสสินค้า: Harvy Rack TITAN
W 150 x D 60 x H 220 cm.
รับน้ำหนักได้ 600 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

Medium Rack ชั้นจัดเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง

รหัสสินค้า: Medium Rack
ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
W190 x D95 x H240cm
W240 x D95 x H240cm
W240 x D120 x H240cm
รับน้ำหนักได้ 500 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุชั้นเก็บสินค้าและวัสดุชั้นเก็บสินค้าและวัสดุชั้นเก็บสินค้าและวัสดุชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
Medium Rack ชั้นจัดเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง
Quick View

Medium Rack ชั้นจัดเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง

รหัสสินค้า: Medium Rack
ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
W190 x D95 x H240cm
W240 x D95 x H240cm
W240 x D120 x H240cm
รับน้ำหนักได้ 500 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ต่อหน้า
10 รายการ
shop by categories
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.